top of page

"The only place where success comes before work is in the dictionary."

 

- Vidal Sassoon

Strategi

STRATEGI

Ekvilibrium er skabt med et formål: At minimere de fejl som typisk begås af virksomheder og andre konsulenthuse i forhold til strategidesign.
 

Metoden hedder OMNIPO og er en sammentrækning af OMNI der betyder alt, og PO som står for potentiale.

Ekvilibrium sørger for at jeres strategi favner hele virksomheden, tager højde for talentmassen, kulturen, den fremtidige teknologiske scene og meget mere.

Som en sikkerhed for at jeres strategi hele tiden tilpasser sig til jeres udvikling, indlægger vi dynamiske krydspunkter i virksomheden.

Vi sørger for at ledelsen coaches fra start til slut, til at tage fuld ejerskab og selv bliver ekspert i OMNIPO.

digitalisering

Én ting alle virksomheder står overfor, er spørgsmålet om digitalisering.

 

Grunden til at digitalisering ikke "blot" er en del af strategien, er at det digitale ikke længere kan stå som et isoleret del-spor, men som i dag naturligt væves ind i alt. I dag er det ikke længere et spørgsmål om digitalisering.

 

Det handler om mulighederne inden for de enkelte discipliner såsom sikkerhed, integrationsevne, mobilitet, Machine Learning, SaaS afhængighed og meget mere. Og forud for alt dette, er det nødvendigt at vide om man har organisationen med sig på denne rejse.

Ekvilibrium går slavisk til værks, og skaber i tæt samspil med ledelsen, et overblik over digital aktiver, og passiver. Vi udarbejder derefter en prioritetsliste, synergivurdering, og en digitaliseringsplan som alle kan forstå og skrive under på, ift. den investering og vision I har lagt for dagen.

DIGITALISERING

Gør det I siger. Én af de hyppigste grunde til at en god plan fejler, er ikke selve planen, men eksekvering. Og de personer der har ansvaret.

Men lige så hyppigt viser det sig at fejlen ikke er nemt at spotte. Én af de største faktorer for succes når en strategi skal udformes og udføres er om de rigtige talenter - ikke stillinger - er sat korrekt sammen.

 

Ekvilibrium er selv certificeret og benytter sig også af freelancere, i TT38 som er en ny og banebrydende test der grundigt afdækker folks iboende talenter, rangerer dem og giver indblik i folks helt naturlige evner til at performe, og hvilke de bør holde sig fra.

 

Vi bruger TT38 som obligatorisk element i strategiplanlægning. Men vi kan også bruges som rådgiver ift. HR udvikling, rekruttering, ledelsesudvikling m.m.

Talent

TALENTSCREENING

Tilskud

Ekvilibrium er godkendt rådgiver hos SMV:Digital, som er et fremragende statsinitiativ til at hjælpe virksomheder med digitalisering indenfor en lang række områder.

Vi kan derfor hjælpe jer med at få tilskud, hvis vi skal arbejde med jer indenfor følgende områder:

  • Digital strategi

  • Digital ledelse

  • Digital kompetenceafdækning

  • Systemanalyse og rådgivning

Har I lyst til at høre mere om hvad vi umiddelbart tænker om jeres muligheder, så book 15 minutters gratis sparring på denne side.

Se mere på SMV:Digital her

FÅ 100.000 I TILSKUD

Vi tilbyder dig helt uforpligtende 15 minutters videomøde hvor du kan stille os spørgmål til hvad end der rører sig i din virksomhed.

Bagefter kan du selv vurdere om du vil gå videre selv, eller booke os til et videre afklaringsforløb, hvor vi til slut vil komme med tilbud på hvordan vi kan være med til at optimere jeres virksomhed.

15 minutter

FÅ 15 MINUTTERS GRATIS SPARRING

kontakt

Ekvilibrium drives af Adam Cavalié Engelhardt.

 

  • 5 års erfaring hos Google

  • 4 års erfaring med professionelt bestyrelsesarbejde

  • 6 års erfaring som selvstænding konsulent hos både store og små virksomheder

  • En række startups han selv står i spidsen for.

 

Dette har givet idéen til hvordan en skræddersyet, moderne, dynamisk og fremfor alt autentisk strategi skal udvikles.

 

Adam bruger både sig selv, men også en række seniorrådgivere med ekspertise indenfor hvert deres felt.

Kontakt Adam på følgende:

adam@ekvilibrium.dk

+4525772717

LinkedIn

KONTAKT

bottom of page